Team Secure България

Ние знаем как да защитим вашия бизнес.

Ние предлагаме услуги за киберсигурност от корпоративен клас и специалисти и експерти по киберсигурност.

TS Услуги за киберсигурност от корпоративен клас

Нашите консултантски услуги в областта на киберсигурността на ниво предприятие.

TS Набиране на персонал в областта на киберсигурността

Наемане на специалисти и експерти по киберсигурност.

Надеждни партньори и клиенти

Кои сме ние

Защо Team Secure?

Team Secure е швейцарска компания със седалище в Женева, Швейцария. Стартирахме Team Secure, за да помогнем на бизнеса да повиши сигурността си онлайн и офлайн. Можете да работите с нас по два начина. Първият е чрез Team Secure Consultancy, който е базиран на проекти. Предоставяме оценка с определени резултати, за да ви помогнем да решите даден проблем с киберсигурността. Вторият начин е като използвате нашите услуги за подбор на персонал за вашите собствени проекти, услуги и консултации.

Защо да изберете нас

Нашите принципи

Важно е да извършите надлежна проверка, когато работите с компания за киберсигурност. Тъй като вашата сигурност е наш приоритет, ето четирите принципа, които спазваме

Предоставяме повече

Винаги се стремим да предоставяме повече. Защото вашата сигурност е наш приоритет.

Действаме във ваш интерес

Винаги действаме в най-добрия интерес на вашия бизнес, независимо от нашия собствен.

Нашата ангажираност

Ние не обещаваме достатъчно, а изпълняваме повече. Нашата репутация е това, което гарантира нашето оцеляване и успех.

Само ако можем да помогнем

Ще приемем вашия проект само ако смятате, че действително можем да помогнем на вас и вашия бизнес.

Team Secure е сертифицирана компания

Team Secure е сертифицирана по ISO 9001 и ISO 27001 компания

Team Secure е корпоративен поддръжник на OWASP (The Open Web Application Security Project). Ние се ангажираме да интегрираме и насърчаваме сигурни практики за кодиране във всички наши процеси за разработка на софтуер, в съответствие с мисията на OWASP за подобряване на софтуерната сигурност.

Team Secure е сертифицирана компания

Team Secure е сертифицирана по ISO 9001 и ISO 27001 компания

Team Secure е корпоративен поддръжник на OWASP (The Open Web Application Security Project). Ние се ангажираме да интегрираме и насърчаваме сигурни практики за кодиране във всички наши процеси за разработка на софтуер, в съответствие с мисията на OWASP за подобряване на софтуерната сигурност.

Сигурна ли е вашата ИТ инфраструктура?

Сигурността на вашата ИТ инфраструктура трябва да бъде ваш основен приоритет. Свържете се с нас.

Започнете